Sociálnodemokratická strana Slovenska v likvidácii